O nás

Laboratoř pro poruchy dýchání ve spánku má počátky činnosti v roce 1993.

V laboratoři se moniturují nemocní s abnormálním chrápáním a opakovanými zástavami dechu ( více o nemocech). Každým rokem se během noci vyšetří přes 200 nemocných. K vyšetření se využívají různé přístroje. Zpočátku jsme začínali s polygrafickým přístrojem MESAM IV.

Od roku 1996 jsme začali nemocné vyšetřovat podrobně polysomnografickým přístrojem, při kterém se monitoruje elektrická aktivita mozku, pohybů očních bulbů, svalů dolní čelišti, srdeční činnosti, dále se snímají průtoky vzduchu nad ústy a nosními otvory, zvukové fenomény dýchání, pohyby hrudníku a břicha, okysličování krve kyslíkem.

V posledních 5 letech využívame polygrafický přístroj HypnoPTT, který sníma dechové průtoky z nosních otvorů, zvukové fenomény dýchání na krku, ekg křivku, pohyby hrudní stěny, okysličování krve kyslíkem.

Provádíme také léčbu těžkého syndromu obstrukční spánkové apnoe a to pomoci přetlakové ventilace metodou kontinuálního pozitivního tlaku v dýchacích cestách (CPAP) aplikovaného nosní maskou. Touto metodou je od počátku léčeno více než 600 nemocných. Nemocní jsou dále sledováni ambulantně během léčby.

Lehčí případy, kdy jde o jenom abnormální chrápání nebo lehký syndrom obstrukční spánkové apnoe jsou léčeny většinou režimovými opatřeními.

Všichni nemocní jsou vyšetření současně na othorhinolaryngologické oddělení FN  Bulovka a při abnormálním nálezu v nasopharyngu jsou jim nabízené plastiky nosní přepážky, měkkého patra, kořene jazyka, tonsilektomie či resekce uvuly.

Provádíme také kontrolní monitorování po těchto zákrocích v dostatečně dlouhém odstupu od výkonu, ne dříve než 6 měsíců po výkonu.

reklama: svítící náramky, lightstick, svítící tyčinky